SÜRÜCÜ TAŞIMA, LİSANS VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

TAXİSTE Mobil Teknoloji Uygulaması,YÖNLENDİRME VE KONTROL PANELİ SAHİBİ TAKSİ DURAĞI sürücüleri ile TAXİSTE MOBİL UYGULAMASI VERİ VE HİZMET SAĞLAYICISI’NIN taraf olarak yer aldığı mobil uygulama platformudur.

TANIMLAR

 1. Sürücü : Sözleşme Tarafı ilgili Taksi Şoförü
 2. Yönlendirme Ve Kontrol Paneli : TAXİSTE mobil uygulamasını kullanmaya yetkili taksi durağında kurulu bulunan sürücü ve müşteri eşleştirme sistemi arayüzü
 3. Uygulama Panel Yöneticisi: B bendinde tanımlanan sistemi yönetmeye haiz kişi
 4. Müşteri: Mobil Uygulama Sürücüsü Taksi Müşterisi
 5. TAXİSTE:Taxiste Mobil Uygulaması Veri ve Hizmet Sağlayıcısı

MADDE 1) BAŞVURU VE ÜYELİK

  1. İlgili taksi durağına bağlı/bağımlı olarak çalışan taksi sürücüleri TAXİSTE uygulamasını indirerek uygulamaya dair sözleşmeleri kabul etmiş sayılırlar.
  2. Sürücü, Uygulama Panel Yöneticisine sisteme kayıt esnasında verdiği tüm bilgilerin doğru ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Karşı tarafa bu konuda sorumluluk yüklenemez.Her zaman kişisel bilgilerini uygulama arayüzü aracılığıyla güncelleyebilir. Güncellenmeyen hesaplara ait sorumluluk ilgili sürücüye aittir.
  3. Uygulamanın kullanımı ücretsizdir. Taraflar herhangi bir ücret talep edemez.

MADDE 2) UYGULAMANIN KULLANIMI

  1. Sürücü,uygulama panel yöneticileri tarafından kendisine atanan kayıt bilgileriyle uygulamayı açtıktan sonra uygulama aracılığıyla, bağlı/bağımlı bulunduğu ilgili taksi durağınca kurulmuş olan Yönlendirme Ve Kontrol Panelince iletilen müşteri yönlendirmelerine katiyyetle uyacağına ve bu konuda konum bildirimi yapılan veri sağlayıcısına uygun hareket edeceğine dair tüm sorumlulukları kabul etmiş sayılır. Kontrol Panelince iletilen yönlendirme; sıra esaslı, müsaitlik esaslı, mesafe esaslı olarak şoförlere iletilir. Sürücü,mobil uygulamada hesap açarak bu konuda uygulama panel yöneticisinin tam yetkiye sahip olduğunu kabul eder.Yönlendirilen işleri tam olarak ve layığıyla yerine getirir.Kendisine yönlendirilen müşteriye en uygun sürede ulaşarak istenilen lokasyona en uygun sürede yetiştirir.
  1. TAXİSTE ve Yönlendirme Ve Kontrol Paneli yönlendirilen araca ilişkin verilen bilgilerin ve müşteriye dair bilgilerin yazılımsal iletimlerini sağlayarak tarafların bu konuda eksik,hatalı,yanlış verdiği bilgilerden sorumlu tutulamaz.
  2. Müşterinin azami 1 dk içinde seyahat bildirimini iptal etme hakkı saklıdır. Bu konuda sürücü herhangi bir ücret talep edemez.
  3. Sürücü, çağrı yapılan adreste 5 dakikadan fazla bekletilirse çağrıyı iptal edebilir. Bu durumda sürücü taksimetrede yazılı ücreti isteyebilir.
  4. Sürücünün çağrı yapılan adrese gelmediği ve ilgili konuma yaklaşmadığı durumlarda müşteriden iptal ücreti alınmaz.
  5. Müşterinin gelen taksiyi beklememesi veya gelen taksiye geçerli bir sebep olmaksızın binmemesi vb. durumlarda yönetici TAXİSTE yönetim paneli üzerinden müşteriyi uygulamadan çıkarma hakkını saklı tutar.
  6. Müşteri, Uygulamayı kullanarak gerçekleştirdiği taksi yolculuğunun bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
  7. Müşteri, uygulama üzerinden Sarı taksi veya Turkuaz taksi çağırabilir. Yolculuk ücreti seçilen taksi tipine göre (Sarı/Turkuaz) farklılık gösterir. Turkuaz taksiler İBB tarafından belirlenen tarife uyarınca taksimetre ücretleri çerçevesinde %15 fiyat farkıyla hizmet vermektedir.
  8. Müşteri, uygulama üzerinden varış noktası girerek taksi çağrısı yapabilir. Varış noktası seçildiğinde uygulama üzerinden hesaplanan ücret ve varış süresi tahminidir. Tahmini ücrete köprü ve otoyol ücretleri dahil değildir. Sürücü veya Müşteri tarafından tercih edilen güzergaha göre ve/veya trafiğe göre ücret varış süresi farklılık gösterebilir. Oluşabilecek ücret/süre farkından sürücü hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.
  9. Uygulama aracılığıyla yapılan yolculuklarda müşteri, taksimetrede yazılı ücret haricinde ilgili mevzuatta açıkça belirtilen köprü, yol ve otoyol gibi yol kullanım masraflarını da ödemekle yükümlüdür. Bunlar dışında müşteriden herhangi bir ücret talep edilemez.
  10. Müşteri, yolculuk bedelini Uygulamada belirlenmiş ödeme sistemi vasıtasıyla bizzat şoföre ödeyecektir. Sistemde var olan ödeme sisteminde değişiklik yapılabilir.Sürücü TAXİSTE Uygulaması üzerinde yapılan güncellemeleri kabul etmiş sayılacaktır. Uygulamada belirlenen ödeme yöntemi haricinde müşterinin sürücüye başka herhangi bir şekilde ödeme yapma yükümlülüğü olmayacaktır.
  11. Yolculuk bittiğinde sürücü taksimetrede yazılan tutarı bizzat müşteriden alır.Ödeme esnasında esas alınacak ücret taksimetrede yazılı ücrettir.
  12. Müşterinin araçta eşya unutması durumunda,ilgili araç sürücüsü veya uygulama panel yöneticisi müşteriye ulaşarak sürücüye veya taksi durağına ulaşılmasını talep edebilir. Uygulama panel  yöneticisi unutulan eşya için ilgili müşteri ile irtibata geçer ve sürücü de unutulan eşyanın araçta olduğunu teyit ederse, müşteri ve sürücünün iletişim bilgilerini karşılıklı olarak paylaşabilir. Sürücü unutulan eşyayı müşteriye ulaştırırken taksimetreyi açarak müşterinin talep ettiği lokasyona götürebilir.Müşteri taksimetrede yazılı ücreti ödemezse sürücünün ilgili eşyayı hapis hakkı saklıdır. Uygulama panel yöneticisi unutulan eşyalar ve bunların sürücü tarafından müşteriye ulaştırılması ile ilgili olarak tarafları birbiri ile irtibata geçirerek unutulan eşyanın teslimi konusunda tüm çabayı gösterecektir. Ancak eşyanın unutulmuş olduğuna dair bilginin kesinliğinde esas alınacak olan şoförün beyanıdır. Bu duruma dair hiçbir konuda uygulama panel yöneticisi sorumlu tutulamaz.
  13. TAXİSTE’nin sunduğu hizmetten yararlanan sürücü, uygulamayı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşterinin uygulama aracılığıyla ve/veya dâhilinde, işbu sözleşmeye ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle TAXİSTE doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  14. Sürücü, TAXİSTE’nin ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder.
  15. Müşteri, uygulama aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu sürücüleri, uygulama içindeki şikâyet sekmesinden TAXİSTE’ye bildirebilir. Bu durumda TAXİSTE,sürücülere gerekli uyarıları yapar, benzer hataları tekrarlayan sürücülerle iş ilişkisini haklı sebeple derhal feshedebilir.Sürücü, kullandığı takside yaşanan olumsuzluklardan, suç ve/veya kabahat oluşmasına sebebiyet verecek fiillerden kaçınmayı taahhüt eder ve 5237 s.TÜRK CEZA KANUNU’NUN temel ilkelerinden olan ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi gereğince ilgili fiillerinden bizatihi kendisi sorumludur.
  16. TAXİSTE sürücüden kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle sürücünün uygulamadaki hizmetten faydalanamaması halinde ve bu sebeple işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır

MADDE 3) SONA ERME

 1. Sürücünün, TAXİSTE üyeliği bağlı/bağımlı olarak çalıştığı duraktan herhangi bir sebeple iş ilişkisinin sona ermesi durumunda Uygulama Panel Yöneticisi tarafından sistemden kaldırılır.

MADDE 4) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

TAXİSTE uygulamasını kullanmaya başladığınız andan itibaren 6698 s. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU mucibince korunmaktasınız.Aşağıda verilen bilgiler ilgili kanun uyarınca korunan,saklanan veyahut paylaşılan haklarınıza dair açıklamalardır.

  1. TAXİSTE tarafından işlenilen kişisel verileriniz:
   • Kimlik: İsim-soyisim , cinsiyet
   • İletişim: Cep telefonu, e-posta
   • Yolculuk Bilgileri: Yolculuk güzergahı, başlangıç ve bitiş noktaları, yolculuk tarih, yolculuk ücretleri, yolculuk saat ve süreleri
   • Yolcu İşlem Bilgileri: Talep ve şikâyet bilgileriniz
   • Yolculuğun iptali ve iptal ücretine ilişkin bilgiler, sürücülere verilen puan, yorum
   • Tercih alışkanlıklarınız ile yukarıda belirtilen verilerinizin analizi sonucunda elde edilen bilgileriniz işlenmektedir. Mobil uygulama deneyiminizi geliştirmek için çerezler (cookies) aracılığıyla işlenen kişisel veriler.
   • Kişisel verileriniz izninize dayanarak toplanmaktadır.Verileriniz fiziki ortamda, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle de toplanmaktadır.
   • Güncellemelere dair değişiklikler,yazılımsal sorunlar,müşteri desteği sağlanması ve kimlik doğrulaması bilgileri için depolanan kişisel veriler.
   • Konum Bilgileri: Mobil cihazınız aracılığıyla edinilen konum(lokasyon) ve adres bilgileri.
   • Arka Planda Konumunuza Erişim: Arka planda uygulama aracılığı ile konum verilerinize erişiyoruz. Taksi isteğinde bulunan kullanıcıya, anlık sürücünün konumunu göstermek ve sürücünün hareketlerini analiz edebilmek adına konum verisine erişim zorunludur.
   • Uygulama Kapalı İken Konum Bilgileri ve Takibi: Müşterilerin, çağrılarını kabul eden sürücülerin konumlarını anlık görebilmeleri adına konum bilgileriniz takip edilir. Ayrıca duraktan veya uygulama üzerinden otomatik gönderilecek işlerin sorunsuz çalışabilmesi, en yakın konumdaki sürücüye teslim edilebilmesi adına konum erişimi yapılmaktadır. Bu bilgiler durak ve müşteri ile paylaşılabilir.
   • İşlem Güvenliği: Cihaz işletim sistemi, IP adresi, sürücülerin uygulama üzerinde gerçekleştirdikleri işlem kayıtları
 
  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Sebepleri

Kişisel verileriniz sürücünün daha sağlıklı hizmet vermesi ve bu hizmete yönelik geliştirmelere katkıda bulunulması amacıyla yine sürücünün izniyle toplanmaktadır.

  1. Kişisel Verilere Dair Hukuki Sebepler

Kişisel veriler işlenirken Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen hukuki sebeplere dayanılmaktadır. Kişisel verileriniz işlenirken dayanılan hukuki sebepler:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Genel ilkeler

MADDE 4- (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verilerin işlenme şartları MADDE 5

 1. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
 2. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kişisel veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi için açık rızasını sağlamış olması.
 
  1. Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Durumlar

Kişisel verilerinizi uygulamanın geliştirilmesi gereğine dayanarak ilgili taraflar ile aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşıyoruz:

 

  1. Kişisel Verileri Paylaşım Amaçları Taxiste Müşterileri:

Sürücüler ile yolcular arasındaki iletişimi yürütmek, sürücü ve yolcuların konumlarını teyit etmelerini ve belirlenen konumda buluşmalarını sağlamak, yolculukların en uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.

Tedarikçiler ve İş Ortakları:

Hizmetlerimiz ile ilgili tedarikçilerden destek almak, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, sürücülere özel fırsatlar ile ilgili üçüncü taraflarla iş birliği gerçekleştirmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek.

Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar:

 

Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek amacıyla uygulama dahilinde izin verilen kişisel veriler işlenmektedir. Harita uygulaması için sürücünün mobil cihazındaki harita konumlandırma servisi kullanılmaktadır.Bu konuda işlenen kişisel verilere ait sorumluluk ilgili sürücüye ait olan harita konumlandırma servisine aittir.

 

Kişisel verilerinizin silinmesini,anonim hale getirilmesini veri sağlayıcısından talep etme hakkınız saklıdır.

 1. DİĞER ŞARTLAR
  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
   1. Uygulamanın tasarım,logo,metin,imge ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları TAXİSTE’ye aittir.Sürücü TAXİSTE’ye ait herhangi bir altyapıyı ve uygulamayı herhangi bir ticari amaçla kullanamaz. Sürücü veya sözleşme dışı 3.gerçek veya tüzel kişi TAXİSTE mobil uygulaması üzerinde tescil hakkı sahibinin yazılı muvafakati olmaksızın, TAXİSTE’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz,değiştiremez.
   2. TAXİSTE’nin tüm hizmetleri,bilgileri,çalışmaları,tasarımları ve sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları saklıdır.
  2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

TAXİSTE, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, koşulları uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulama üzerinden bildirimde bulunarak değiştirebilir. Sözleşmenin değişen hükümleri,sürücü tarafından uygulama üzerinden online kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 
  1. MÜCBİR SEBEPLER

TAXİSTE Mücbir Sebep oluşması durumunda ve devam ettiği süre boyunca, sözleşmlede yer alan yükümlülüklerinden 6098 s. Türk Borçlar Kanunu uyarınca belirlenen sözleşmelere dair genel hükümler uyarınca sözleşme esasları çerçevesinde sorumludur.

 

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İlgili sürücü bu sözleşmeyi kabul ederek 6102 s. TÜRK TİCARET KANUNU md.906 ila 916 hükümlerine uygun davranacağını taahhüt eder.

İşbu sözleşmeye dair koşulların uygulanmasında, yorumlanmasında bu koşullara tabi olarak doğan hukuki ilişkilere Meri Türk Hukuku Mevzuatı uygulanacaktır.

  1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme, sürücünün üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.TAXİSTE,kulanıcının belirtilen hükümlere veya uygulama içinde yer alan kural ve koşullara aykırı hareket etmesi durumunda koşulları ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  1. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Sürücü sözleşme dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, TAXİSTE’nin kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının,bilgisayar kayıtlarının kesin delil teşkil edeceğini kabul eder.

  1. YÜRÜRLÜK

Yukarıda 5 madde halinde belirtilen SÜRÜCÜ TAŞIMA VE LİSANS SÖZLEŞMESİ sürücünün uygulama panel yöneticisine onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TARAF-1                                                                                     TARAF-2

TAXİSTE TAKSİ SÜRÜCÜSÜ                                         TAXİSTE VERİ VE HİZMET SAĞLAYICISI