KULLANICI TAŞIMA VE LİSANS SÖZLEŞMESİ

TAXİSTE   Mobil   Teknoloji   Uygulaması,YÖNLENDİRME   VE   KONTROL   PANELİ   SAHİBİ   TAKSİ DURAĞI ile TAXİSTE MOBİL UYGULAMASI KULLANICISI’NIN taraf olarak yer aldığı mobil uygulama platformudur.

TANIMLAR

A) Sürücü : İlgili Taksi Şoförü

B) Yönlendirme Ve Kontrol Paneli : TAXİSTE mobil uygulamasını kullanmaya yetkili taksi durağında kurulu bulunan sürücü ve müşteri eşleştirme sistemi arayüzü

C) Uygulama Panel Yöneticisi: B bendinde tanımlanan sistemi yönetmeye haiz kişi

D) Kullanıcı: Mobil Uygulamaca Yönlendirilen Taksi Müşterisi

E) TAXİSTE:Taxiste Mobil Uygulaması Veri ve Hizmet Sağlayıcısı

MADDE 1) BAŞVURU VE ÜYELİK

1.1. TAXİSTE mobil uygulamasınca sağlanan taksi seyahat hizmetinden yararlanmak isteyen kullanıcı

TAXİSTE uygulamasını indirerek uygulamaya dair sözleşmeleri kabul etmiş sayılır.

1.2. Kullanıcı,TAXİSTE kayıt uygulama sistemine kayıt esnasında verdiği tüm bilgilerin doğru ve her bakımdan  eksiksiz,  gerçeğe  uygun  ve  güncel  olduğunu  kabul  eder.  Karşı  taraflara  bu  konuda sorumluluk  yüklenemez.Her  zaman  kişisel  bilgilerini  uygulama  arayüzü  aracılığıyla  güncelleyebilir. Güncellenmeyen hesaplara ait sorumluluk ilgili kullanıcıya aittir.

MADDE 2) UYGULAMANIN KULLANIMI

2.1.Kullanıcı,mobil uygulamada hesap açarak alacağı hizmet konusunda uygulama panel yöneticisinin tam yetkiye sahip olduğunu kabul eder.

2.2.TAXİSTE   ve   Yönlendirme   Ve   Kontrol   Paneli,yönlendirilen   araca   ilişkin   verilen   bilgilerin   ve müşteriye dair bilgilerin yazılımsal iletimlerini sağlayarak tarafların bu konuda eksik,hatalı,yanlış verdiği bilgilerden sorumlu tutulamaz.

2.3.Müşterinin  azami  1  dk  içinde  seyahat  bildirimini  iptal  etme  hakkı  saklıdır.  Bu  konuda  sürücü herhangi bir ücret talep edemez.

2.4.Sürücü,  çağrı  yapılan  adreste  5  dakikadan  fazla  bekletilirse  çağrıyı  iptal  edebilir.  Bu  durumda müşteriden taksimetrede yazılı ücreti isteyebilir.

2.5.Sürücü çağrı yapılan adrese gelmediği ve ilgili konuma yaklaşmadığı durumlarda müşteriden iptal ücreti alınmaz.

2.6.Müşterinin gelen taksiyi beklememesi veya gelen taksiye geçerli bir sebep olmaksızın binmemesi durumunda,yönetici TAXİSTE yönetim paneli üzerinden müşteriyi uygulamadan çıkarma hakkını saklı tutar.

2.7.Müşteri,  uygulamayı  kullanarak  gerçekleştirdiği  taksi yolculuğunun  bedelinin  tamamını ödemekle yükümlüdür.

 

2.8. Müşteri, uygulama üzerinden Sarı taksi veya Turkuaz taksi çağırabilir. Yolculuk ücreti seçilen taksi tipine göre (Sarı/Turkuaz)  farklılık gösterir. Turkuaz taksiler İBB tarafından  belirlenen tarife  uyarınca taksimetre ücretleri çerçevesinde %15 fiyat farkıyla hizmet vermektedir.

2.9. Müşteri, uygulama üzerinden varış noktası girerek taksi çağrısı,rezervasyon talebi ve uygulamaca sağlanan diğer hizmetleri kullanabilir.Varış noktası seçildiğinde uygulama üzerinden hesaplanan ücret ve varış süresi tahminidir. Tahmini ücrete köprü ve otoyol ücretleri dahil değildir. Sürücü veya Müşteri tarafından  tercih  edilen  güzergaha  göre  ve/veya  trafiğe  göre  ücret  varış  süresi  farklılık  gösterebilir. Oluşabilecek ücret/süre farkından sürücü hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

2.10. Uygulama  aracılığıyla  yapılan  yolculuklarda  müşteri,  taksimetrede  yazılı  ücret  haricinde  ilgili mevzuatta açıkça belirtilen köprü, yol ve otoyol gibi yol kullanım masraflarını da ödemekle yükümlüdür. Bunlar dışında müşteriden herhangi bir ücret talep edilemez.

2.11. Müşteri,  yolculuk  bedelini  uygulamada  belirlenmiş  ödeme  sistemi  vasıtasıyla  bizzat  şoföre ödeyecektir. Sistemde var olan ödeme sisteminde değişiklik yapılabilir.Kullanıcı TAXİSTE Uygulaması üzerinde  yapılan  güncellemeleri  kabul  etmiş  sayılacaktır.  Uygulamada  belirlenen  ödeme  yöntemi haricinde müşterinin sürücüye  başka herhangi bir şekilde ödeme yapma yükümlülüğü olmayacaktır.

2.12. Yolculuk  bittiğinde  sürücü  taksimetrede  yazılan  tutarı  bizzat  müşteriden alır.Ödeme  esnasında esas  alınacak  ücret  taksimetrede  yazılı  ücrettir.  Bu  konuda  uyuşmazlık  çıkması  halinde  şoförün beyanları esas alınacaktır.

2.13. Müşterinin araçta eşya unutması durumunda,ilgili araç sürücüsü veya uygulama panel yöneticisi kullanıcıya  ulaşarak    sürücüye  veya  taksi  durağına  ulaşılmasını  talep  edebilir.  Uygulama  panel yöneticisi  unutulan  eşya  için  ilgili  müşteri   ile  irtibata  geçer  ve  sürücü  de  unutulan  eşyanın  araçta olduğunu  teyit  ederse,  müşteri  ve  sürücünün  iletişim  bilgilerini  karşılıklı  olarak  paylaşabilir.Sürücü unutulan   eşyayı   müşteriye   ulaştırırken   taksimetreyi   açarak   müşterinin   talep   ettiği   lokasyona götürebilir.Müşteri  taksimetrede  yazılı  ücreti  ödemezse  sürücünün  ilgili  eşyayı  hapis  hakkı  saklıdır. Uygulama panel yöneticisi unutulan eşyalar ve bunların  sürücü tarafından müşteriye ulaştırılması ile ilgili  olarak  tarafları  birbiri  ile  irtibata  geçirerek  unutulan  eşyanın  teslimi  konusunda  tüm  çabayı gösterecektir. Ancak eşyanın unutulmuş olduğuna dair bilginin kesinliğinde esas alınacak olan şoförün beyanıdır. Bu duruma dair hiçbir konuda uygulama panel yöneticisi sorumlu tutulamaz.

2.14. TAXİSTE’nin  sunduğu  hizmetten  yararlanan  kullanıcı,uygulamayı  hukuka  ve  amacına  uygun şekilde  kullanmayı  ve  uygulama  dahilinde  yaptığı  her  işlem  ve  eylemdeki  hukuki  sorumluluğunun kendisine   ait   olduğunu   kabul   eder.   Müşterinin   uygulama   aracılığıyla   ve/veya   dâhilinde,   işbu sözleşmeye  ve  hukuka  aykırı  olarak  gerçekleştirdiği  herhangi  bir  işlem,  eylem  ve/veya  faaliyetleri nedeniyle TAXİSTE doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.15.  Kullanıcı, TAXİSTE’nin  ücretsiz olarak  sunduğu  hizmeti istismar  edebilecek herhangi bir  işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder.

2.16.Müşteri, uygulama aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu sürücüleri, uygulama içindeki şikâyet     sekmesinden     TAXİSTE’ye     bildirebilir.Kullanıcı     seyahat     ettiği     takside     yaşanan olumsuzluklardan, suç veya kabahat oluşmasına sebebiyet verecek fiillerden kaçınmayı taahhüt eder ve 5237 s.TÜRK CEZA KANUNUN ilkelerinden sayılan ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi gereğince ilgili fiillerinden bizatihi kendisi sorumludur.

2.17. TAXİSTE,  kullanıcıdan  kaynaklanan  teknik  aksaklıklar  sebebiyle   kullanıcının  uygulamadaki hizmetten   faydalanamaması   halinde   ve   bu   sebeple   işbu   sözleşme   ile   belirlenen    hak   ve yükümlülüklerinden    herhangi    birini    ifa    edememesi    veya    kullanamaması    nedeniyle    sorumlu tutulamayacak  ve  kendisinden  herhangi  bir  nam  altında  herhangi  bir  talepte  bulunulamayacaktır.

3. SONA ERME

3.1   Kullanıcının   sistem   üyeliği   TAXİSTE   uygulaması   üzerinden   talepte   bulunması   halinde silinecektir.Bu durumda işbu sözleşme hükümlerinin tarafları bağlayıcılığı son bulur.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TAXİSTE   uygulamasını   kullanmaya   başladığınız   andan   itibaren   6698   s.   KİŞİSEL   VERİLERİN KORUNMASI  KANUNU  mucibince  korunmaktasınız.Aşağıda  verilen  bilgiler  ilgili  kanun  uyarınca korunan,saklanan veyahut paylaşılan haklarınıza dair açıklamalardır.

4.1 TAXİSTE tarafından işlenilen kişisel verileriniz:

    Kimlik: İsim-soyisim , cinsiyet

    İletişim: Cep telefonu, e-posta

    Yolculuk  Bilgileri:  Yolculuk  güzergahı,  başlangıç  ve  bitiş  noktaları,  yolculuk  tarih,  yolculuk ücretleri, yolculuk saat ve süreleri

    Yolcu İşlem Bilgileri: Talep ve şikâyet bilgileriniz

    Yolculuğun iptali ve iptal ücretine ilişkin bilgiler, sürücülere verilen puan, yorum

   Tercih   alışkanlıklarınız   ile   yukarıda   belirtilen   verilerinizin   analizi  sonucunda   elde  edilen bilgileriniz  işlenmektedir.  Mobil  uygulama  deneyiminizi  geliştirmek  için  çerezler  (cookies) aracılığıyla işlenen kişisel veriler.

   Güncellemelere  dair  değişiklikler,yazılımsal  sorunlar,müşteri  desteği  sağlanması  ve  kimlik doğrulaması bilgileri için depolanan kişisel veriler.

    Konum Bilgileri: Mobil cihazınız aracılığıyla edinilen konum ve adres bilgileri.

    İşlem   Güvenliği:   Cihaz   işletim   sistemi,   IP   adresi,   kullanıcıların   uygulama   üzerinde  gerçekleştirdikleri işlem kayıtları

4.2 Kişisel Verilerin İşlenmesi Sebepleri

Kişisel verileriniz sürücünün daha sağlıklı hizmet vermesi ve bu hizmete yönelik geliştirmelere katkıda bulunulması amacıyla yine kullanıcının izniyle toplanmaktadır.

4.3 Kişisel Verilere Dair Hukuki Sebepler

Kişisel   veriler   işlenirken   Kişisel   Verilerin   Korunması   Kanununda   belirtilen   hukuki   sebeplere dayanılmaktadır.

Kişisel verileriniz işlenirken dayanılan hukuki sebepler:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Genel ilkeler

MADDE 4- (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 5

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması,

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi,

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,

İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi için açık rızasını sağlamış olması.

4.4 Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Durumlar

Kişisel  verilerinizi  uygulamanın  geliştirilmesi  gereğine  dayanarak  ilgili  taraflar  ile  aşağıda  belirtilen amaçlarla paylaşıyoruz:

 

4.5 Kişisel Verileri Paylaşım Amaçları

Taxiste Müşterileri:

Sürücüler ile kullanıcılar arasındaki iletişimi yürütmek, sürücü ve yolcuların konumlarını teyit etmelerini ve  belirlenen  konumda  buluşmalarını  sağlamak,  yolculukların  en  uygun  şekilde  gerçekleştirilmesini sağlamak.

Tedarikçiler ve İş Ortakları:

Hizmetlerimiz ile ilgili tedarikçilerden destek almak, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, kullanıcılara özel  fırsatlar  ile  ilgili  üçüncü  taraflarla  iş  birliği  gerçekleştirmek,  iş  ortakları  ve  tedarikçi  ilişkilerini yönetmek.

Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar:

Yetkili  kişi,  kurum  ya  da  kuruluşlara  bilgi  vermek,  hukuki  süreçleri  yürütmek  ve  faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek amacıyla uygulama dahilinde izin verilen kişisel veriler işlenmektedir. Harita uygulaması için kullanıcının mobil cihazındaki harita konumlandırma servisi kullanılmaktadır.Bu konuda işlenen kişisel verilere ait sorumluluk ilgili kullanıcıya ait olan harita konumlandırma servisine aittir.

Kişisel  verilerinizin  silinmesini,anonim  hale  getirilmesini  veri  sağlayıcısından  talep  etme  hakkınız saklıdır.

5. DİĞER ŞARTLAR

5.1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1.1. Uygulamanın  tasarım,logo,metin,imge  ve  bunlarla  sınırlı  olmamak  kaydıyla,  tüm  unsurları TAXİSTE’ye  aittir.Kullanıcı  TAXİSTE’ye  ait  herhangi  bir  altyapıyı  ve  uygulamayı  herhangi  bir  ticari amaçla   kullanamaz.Kullanıcı   veya   sözleşme   dışı   3.gerçek   veya   tüzel   kişi   TAXİSTE   mobil uygulamasının  tescil  hakkı  sahibinin  yazılı  muvafakati  olmaksızın,  TAXİSTE’nin  telif  haklarına  tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz,değiştiremez.

5.1.2. TAXİSTE’nin tüm hizmetleri,bilgileri,çalışmaları,tasarımları ve sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları saklıdır.

5.2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

TAXİSTE, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, koşulları uygun göreceği herhangi bir zamanda,    uygulama     üzerinden    bildirimde    bulunarak     değiştirebilir.     Sözleşmenin    değişen hükümleri,kullanıcı tarafından uygulama üzerinden online kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

5.3. MÜCBİR SEBEPLER

TAXİSTE Mücbir Sebep oluşması durumunda ve devam ettiği süre boyunca, sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerinden   6098   s.   Türk   Borçlar   Kanunu   uyarınca   belirlenen   sözleşmelere   dair   genel hükümler uyarınca sorumludur.

 

5.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İlgili  kullanıcı  bu  sözleşmeyi  kabul  ederek  6102  s.  TÜRK  TİCARET  KANUNU  md.906  ila  916 hükümlerine uygun davranacağını taahhüt eder.

İşbu  sözleşmeye  dair  koşulların  uygulanmasında,  yorumlanmasında  bu  koşullara  tabi  olarak  doğan hukuki ilişkilere Meri Türk Hukuku Mevzuatı uygulanacaktır.

5.5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme, kullanıcının üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını  doğurmaya  devam  edecektir.TAXİSTE,kulanıcının  belirtilen  hükümlere  veya  uygulama içinde yer alan kural ve koşullara aykırı hareket etmesi durumunda koşulları ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.6.KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı   sözleşme   dahilinde   doğabilecek   ihtilaflarda,   TAXİSTE’nin   kendi   veri   tabanında   veya sunucularında  tuttuğu  elektronik  sistem  kayıtlarının,  ticari  kayıtlarının,  defter  kayıtlarının,bilgisayar kayıtlarının kesin delil teşkil edeceğini kabul eder.

5.7. YÜRÜRLÜK

Yukarıda  5  madde  halinde  belirtilen  KULLANICI  TAŞIMA  VE  LİSANS  SÖZLEŞMESİ  kullanıcının uygulamayı indirerek onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TARAF-1                                                                                            TARAF-2

 

TAXİSTE KULLANICISI                                                      TAXİSTE VERİ VE HİZMET SAĞLAYICISI

CKEditor - The text editor for the Internet - https://ckeditor.comCopyright © 2003-2021, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.